Personbiljetter kan nu köpas via Scandlines HH-app